Bloczek fundamentowy

Bloczek fundamentowy BF-25/36

Betonowy bloczek fundamentowy BF-25/36 jest to konstrukcyjny element murowy przeznaczony do wykonywania ścian fundamentowych i piwnicznych, stosowany w budownictwie ogólnym i mieszkaniowym.  Technologia produkcji oparta na naturalnych składnikach mineralnych i odpowiednim zagęszczeniu mieszanki betonowej na wibroprasie, zapewnia doskonałe parametry techniczne wyrobu. Betonowy bloczek fundamentowy cechuje wysoka wytrzymałość mechaniczna, odporność ogniowa, niska nasiąkliwość oraz mrozoodporność.