Warunki gwarancji

ABW Superbruk sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że udziela gwarancji na zakupiony towar na warunkach określonych w Warunkach gwarancji ABW Superbruk. Klient oświadcza, że zawierając umowę sprzedaży akceptuje warunki gwarancji.

Pobierz warunki gwarancji