RODO

Szanowna Pani/Panie,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Poniższe informacje są podane w celu wykonania obowiązku informacyjnego i nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt z nami w tej sprawie. Niemniej jednak w przypadku, gdy informacje zawarte poniżej nie są dla Państwa wystarczająco jasne lub wyczerpujące, prosimy o kontakt (dane kontaktowe wskazane są w pkt. 1 poniżej).

Spełniając obowiązek informacyjny – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest ABW Superbruk Sp. z o.o. z siedzibą w Hryniewiczach 75/5, 16-061 Juchnowiec Kościelny, KRS 0000128696, NIP: 9661622789, REGON 052130430,
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia korespondencji mailowej (w tym udzielanie odpowiedzi na maila, prowadzenia korespondencji z kontrahentem, obsługa reklamacji) oraz archiwizacji ww. korespondencji.
  3. Zastrzeżenia i sprzeciwy dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: www.superbruk@superbruk.com.pl
  4. Podanie danych osobowych (m.in. podanie danych w celu rozpatrzenia reklamacji, podanie maila który zawiera imię i nazwisko i nazwę firmy, czy podanie danych osoby do kontaktu) jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia korespondencji.
  5. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony w obowiązujących przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.
  6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
  7. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  8. Dostęp do danych ma Administrator oraz podmioty zewnętrzne, świadczące na rzecz Administratora danych osobowych usługi utrzymania i serwisowania systemów informatycznych.
  9. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.