Obrzegowania i mała architektura
 – elementy betonowe

Korytka półokrągłe

Korytka trójkątne

Ściek przykrawężnikowy