Korytka

Ściek przykrawężnikowy

Ściek przykrawężnikowy układany jest pomiędzy krawędzią jezdni bitumicznej a krawężnikiem w celu odprowadzenia nadmiaru wód opadowych. Stosowany jest często wzdłuż drogi z odprowadzeniem do studzienek deszczowych. Stanowi alternatywę dla dotychczas stosowanej kostki brukowej montowanej poniżej poziomu jezdni wzdłuż krawężnika.