Korytka

Korytka trójkątne

Element betonowy służący do powierzchniowego odprowadzania wód opadowych. Stosowany najczęściej w drogownictwie między innymi do odwodnień ciągów komunikacyjnych, parkingów, skarp oraz umocnień dna rowów. Korytka pozwalają również na odprowadzanie nadmiaru wody deszczowej z podjazdów, chodników oraz ścieżek wokół posesji.

REALIZACJE: