Kostki brukowe, beton, różnice w kolorze, wykwit

Wyroby brukowe to prefabrykowane elementy wykonane z betonu przy wykorzystaniu technologii wibroprasowania (jednoczesnego wibrowania i prasowania). Ich wysoka trwałość pozwala na stosowanie do budowy nawierzchni drogowych, parkingów, chodników.

Najpopularniejszym sposobem wykonywania elementów brukowych jest technologia dwuwarstwowa. Jest to optymalne rozwiązanie zapewniające wysoką trwałość i wytrzymałość kostek, za co odpowiada warstwa dolna, konstrukcyjna, oraz estetyczny wygląd, co gwarantuje warstwa górna, fakturowa.

Do produkcji wszystkich wyrobów brukowych takich jak kostka brukowa, płyty czy krawężniki stosowane są materiały pochodzenia naturalnego. W głównej mierze są to cement oraz rozmaite kruszywa łączone ze sobą. Mimo czerpania kruszyw oraz cementów z jednego sprawdzonego źródła producent nie ma wpływu na ich zabarwienie.

Odpowiednie materiały

Dotyczy to kruszyw, a w szczególności piasku. Złoże, z którego są czerpane ma często rozległą powierzchnię i ciężko o zachowanie stałości jego właściwości a w szczególności barwy. Skutkować to może delikatnymi rozbieżnościami w zabarwieniu gotowych produktów.

By zniwelować różnice w kolorze zaleca się zadbać o to, aby zakupiony towar pochodził z jednej partii produkcyjnej. A nawierzchnia powinna być układana z przynajmniej trzech palet jednocześnie.

Jednak głównym powodem reklamacji wyrobów brukowych jest wykwit.

Warto wiedzieć, że biały osad pojawiający się na powierzchni to naturalny proces związany z dojrzewaniem betonu, czyli materiału, z którego wykonane są wyroby brukowe.

Zastosowanie betonu

W wyniku dojrzewania (twardnienia) betonu w wyniku zachodzących reakcji chemicznym powstaje związek wodorotlenku wapnia, który w obecności wody wchodzi następnie w reakcję dwutlenkiem węgla zawartym w powietrzu. Produktem tej przemiany jest węglan wapnia, który objawia się białym, trudno rozpuszczalnym osadem.

Cały ten proces, jak wspomniano, jest związany z naturalnymi reakcjami wiązania cementu i nie wpływa na jakość ani właściwości wyrobów.

Na szczęście w pewnym momencie w betonie przestają zachodzić reakcje produkujące wodorotlenek wapnia, co oznacza koniec powstawania wykwitu. Dlatego zmiany wizualne wywołane białym nalotem na powierzchni materiału są odwracalne i w wyniku naturalnego użytkowania nawierzchni oraz działania wody mogą z czasem zostać zniwelowane. Proces ten jednak może trwać nawet kilka lat.

Metody pozyskiwania odpowiedniego materiału

Istnieją sposoby, dzięki którym możliwe jest usunięcie wykwitu znacznie szybciej niż w naturalnym procesie wycierania go i wymywania. Do takich można zaliczyć: wymywanie białego nalotu niskoprocentowymi roztworami kwasów oraz mechaniczne piaskowanie czy szlifowanie. Metody te ingerują w strukturę powierzchni kostki brukowej w przypadku kwasu rozpuszczając ją, a w przypadku oddziaływania mechanicznego usuwając jej warstwę.

ABW Superbruk jako producent wyrobów brukowych nie zaleca stosowania tych sposobów, ze względu na możliwość uszkodzenia nawierzchni oraz fakt, że nie gwarantuje to nawrotu wykwitu w przyszłości.

Przeczytaj również: Na co należy uważać, żeby nie utracić gwarancji


Najpopularniejsze pytania i odpowiedzi

Jak zapobiegać różnicom w kolorze kostek brukowych?

Różnice w kolorze kostek brukowych mogą wynikać z naturalnych właściwości użytych materiałów, takich jak kruszywa. Zaleca się, aby zakupione produkty pochodziły z jednej partii produkcyjnej i układane były z przynajmniej trzech palet jednocześnie, aby zniwelować te różnice.

Czym jest wykwit na kostkach brukowych i jak go usunąć?

Wykwit to biały osad pojawiający się na powierzchni kostek brukowych, będący naturalnym procesem związanym z dojrzewaniem betonu. Można go usunąć poprzez naturalne użytkowanie nawierzchni, działanie wody lub szybciej za pomocą niskoprocentowych roztworów kwasów, piaskowania czy szlifowania, choć te metody mogą uszkodzić nawierzchnię.

Jakie są zalety technologii dwuwarstwowej w produkcji kostek brukowych?

Technologia dwuwarstwowa zapewnia wysoką trwałość i wytrzymałość kostek brukowych dzięki warstwie dolnej, konstrukcyjnej oraz estetyczny wygląd dzięki warstwie górnej, fakturowej.

Czy wykwit wpływa na jakość kostek brukowych?

Wykwit nie wpływa na jakość ani właściwości wyrobów brukowych, jest zjawiskiem naturalnym związanym z wiązaniem cementu i z czasem może zanikać.

Jak długo może trwać proces znikania wykwitu?

Proces znikania wykwitu jest odwracalny i może trwać nawet kilka lat, zależnie od warunków eksploatacji i działania czynników zewnętrznych, takich jak woda.