Kontakt i współpracujące punkty sprzedaży

ABW Superbruk Sp. z o.o.

Wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000128696, kapitał zakładowy 9.954.906,00 zł
NIP 966-16-22-789
REGON 052130430


Adres:

Hryniewicze 75/5
16-061 Juchnowiec Kościelny

+48 (85) 745 40 28

superbruk@superbruk.com.pl

+48 (85) 745 40 31


Godziny pracy: