Contact

ABW Superbruk

Write to us

Address

Hryniewicze 75/5
16-061 Juchnowiec Kościelny

Contact details

Phone: +48 85 745 40 28
Fax: +48 85 745 40 31

E-mail adress

superbruk@superbruk.com.pl

Work hours

Monday – Friday: 7:00 – 15:00

Saturday: 7:00 – 13:00 (1.04 – 30.11)

REGISTRATION DATA

ABW Superbruk Sp. z o.o.

Wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000128696, kapitał zakładowy 9.954.945,00 zł

NIP 966-16-22-789
REGON 052130430