Career

Join Our  Team!    

ABW SUPERBRUK is the largest producer of paving stones, slabs and concrete elements in the north-eastern region of Poland. The company has successfully been operating on the market for over 25 years and its products meet the most sophisticated customer demands. The dynamic development is supported by constant investments in new technologies, excellent durability and modern product design as well as creating and maintaining positive relationships with business partners. The continuosly growing sales results and customer satisfaction prove that the chosen strategy is legitimate and give arguments for the continuous development.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ABW Superbruk sp. z o.o. z siedzibą w Hryniewiczach 75/5, 16-061 Juchnowiec Kościelny, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest ABW Superbruk sp. z o.o. z siedzibą w Hryniewiczach 75/5, 16-061 Juchnowiec Kościelny. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Currently, we do not recruit.

Kliknij po szczegóły