Płytka z guzkami 35x35

Płytka chodnikowa z tak zwanymi „guzami” ma uzasadnione zastosowanie przy przejściach dla pieszych, krawędziach peronów i innych miejscach, w których należy zwrócić szczególną uwagę pieszego na ewentualne niebezpieczeństwo.